Lastbilsmonterad kran

Länkar

Piteå Maskin Kompetens

 

Piteå Maskin Kompetens AB

 

Kontakt

 

Piteå Maskin Kompetens AB

Cirkelvägen 22

94473 Piteå

070-6382737

 

E-post:piteamaskinkompetens@telia.com

 

© 2013 All rights reserved.

Lastbilsmonterad kran

 

För att kunna arbeta med lastbilsmonterad kran krävs att du har fyllt 18 år och har erhållit tillräckliga kunskaper för att kunna arbeta med kranen på ett säkert sätt. För att få framföra fordonet krävs C-körkort. Du omfattas av kravet om yrkeskompetensbevis (YKB) som utfärdas av Transportstyrelsen.

 

För att erhålla en utbildningsintyg eller ett yrkesbevis från TYA ska du ha motsvarande kunskaper från gymnasieskolans kursplaner enligt nedan:

 

Arbetsmiljö och säkerhet

Fordonsmonterad kran

 

Vill du arbeta med lastbilsmonterad kran kan du arbeta med gods- eller timmerkranar. Kranarna delas upp i 2 kategorier. Timmerkranar oavsett storlek och godskranar upp till 18 t/m tillhör den lättare klassen. Godskranar över 18 t/m tillhör den tyngre klassen och för att få utbildningsbevis för dessa krävs att du gör ytterligare ett prov.

 

Utbildningens längd varierar mellan 1 – 3 veckor beroende på förkunskaper och tidigare erfarenheter.

 

 

Aktuellt

Grundutbildning Hjullastare och grävmaskin.

7/5-25/5 Piteå

Instagram