Lift
Piteå Maskin Kompetens


Piteå Maskin Kompetens AB


Kontakt


Piteå Maskin Kompetens AB

Cirkelvägen 22

94473  Piteå

 

070-6382737


E-post:piteamaskinkompetens@telia.com


© 2013 All rights reserved.

Liftar/Mobilaarbetsplattformar


Genom LLP-utbildningen kan liftanvändare på ett bra sätt möta de utbildningskrav som finns i lagstiftningen. Arbetsmiljölagen (1977:1160)Enligt Arbetsmiljölagen skall arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och att han vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. (3 kap. 3 §)Länk: Arbetsmiljölagen (1977:1160)Användning av lyftanordningar och lyftredskap Ur AFS 2006:06 (29 §):


Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift skall den som använder en lift vara väl förtrogen med arbetet och ha teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Arbetsgivare skall ha dokumentation över arbetstagarens teoretiska och praktiska kunskaper. Arbetstagaren skall dessutom ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda en lift.


I föreskriftens kommentarer till 29 § står att svensk standard ger råd om innehåll för utbildning av förare av mobila arbetsplattformar. Svensk standard är SS-ISO 18878:2004 Mobila arbetsplattformar – Utbildning för operatör (förare). Liftläroplanen LLP är utformad efter denna standard.


Hos oss genomför Du under en heldag, en kurs som ger dig full behörighet på både sax- och bom lift.

Aktuellt

Länkar

Instagram