Travers
Piteå Maskin Kompetens


Piteå Maskin Kompetens AB


Kontakt


Piteå Maskin Kompetens AB

Cirkelvägen 22

94473  Piteå

 

070-6382737


E-post:piteamaskinkompetens@telia.com


© 2013 All rights reserved.

Travers


Utdrag från § 29 i denna föreskrift.

”En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller lyftredskap skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen.”

Traversutbildning följer SS-ISO 9926-1.


Tidsåtgång:

Kursen hålls under en dag, 8 timmar.


Kursinnehåll:

Introduktion och terminologi, vad är vad? Konstruktion, hur vikt fördelas, operatörens roll, användning.

Kommunikation och lasthantering. Underhåll och kontroll. Lagar, regler, ergonomi, säkerhet och olyckor.

Vad säger lagen?


Krav på denna utbildning ställs i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS:2006:6.


Aktuellt

Länkar

Instagram