Truck
Piteå Maskin Kompetens


Piteå Maskin Kompetens AB


Kontakt


Piteå Maskin Kompetens AB

Cirkelvägen 22

94473  Piteå

 

070-6382737


E-post:piteamaskinkompetens@telia.com


© 2013 All rights reserved.

Truckar


Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska den som arbetar med truck ha sådan utbildning att tillräckliga kunskaper uppnåtts och erhållit arbetsgivarens tillstånd. Arbetsmarknadens parter har därför tagit fram "Riktlinjer för truckförarens kunskaper och fördigheter - TLP10", som i detalj beskriver innehåll och kursmål.

TLP10 rekommenderas av Arbetsmiljöverket. De truckinstruktörer som har avtal med TYA utbildar enligt TLP10.


TLP10 -utbildningen ger truckföraren goda kunskaper om och goda färdigheter i:

•risker- och säkerhetsbestämmelser

•trafikbestämmelser

•truckens arbetssätt, stabilitet och belastningsgränser

•truckens konstruktion och de vanligaste trucktyperna

•hantering av farligt gods

•säkerhetskontroll och daglig tillsyn

•ett ergonomiskt arbetssätt

•material- och godshantering


Utbildningsintyg (truckkort)

Efter godkänd utbildning utfärdar instruktören TYAs utbildningsintyg.Intyget ska ses som ett grundutbildningsbevis för de trucktyper som är angivna på utbildningsintyget.

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att föraren har tillräckliga kunskaper och rätt utbildning för de olika trucktyperna.


C2 Hjullastare (industriell godshantering) på utbildningsintyget för truck

Denna beteckning på utbildningsintyget för truck innebär enkelt uttryckt att du har utbildning för att lasta, bära och lossa gods med hjullastare utrustad med pallgafflar i truckmiljö.

Detta regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:5 Användning av truckar.


Vill du arbeta med hjullastaren i andra miljöer än i de som gäller för truck och även för andra typer av godshantering när du använder till exempel skopa, kranarm, pallgafflar, men även hydrauliska redskap som sopvals eller snöslunga krävs den längre maskinförarutbildningen Hjullastare Godshantering. Den utbildningen innefattar också att lasta, bära och lossa gods med hjullastare utrustad med pallgafflar.


Aktuellt

Länkar

Instagram