Yrkersutbildning Terränghjuling
Piteå Maskin Kompetens


Piteå Maskin Kompetens AB


Kontakt


Piteå Maskin Kompetens AB

Cirkelvägen 22

94473  Piteå

 

070-6382737


E-post:piteamaskinkompetens@telia.com


© 2013 All rights reserved.

Yrkesförarbevis Terränghjuling/Fyrhjuling


Terränghjulingsutbildning 1Enligt arbetsmiljölagen (Se utdrag längre ner på sidan ur kapitel 3, 3 §) krävs det att arbetstagaren har erforderlig utbildning för att framföra terränghjuling/fyrhjuling under tjänsteutövning.


Vi kan erbjuda utbildning för yrkesmässig användning av terränghjuling/fyrhjuling

Kontakta oss så berättar vi mer om vilka möjligheter som finns just för er.


Utbildningen vänder sig till såväl erfarna som oerfarna förare av terränghjuling/fyrhjuling.


-Granskad och godkänd av Arbetsmiljöverket -


Utbildningen genomförs under två dagar och omfattar bland annat:


•Teori (lagar och förordningar).

•Körning grunder i körgård/bana.

•Tillämpad och avancerad terrängkörning.

•Säkerhet och körekonomi


Efter genomförd och godkänd utbildning erhålls ett utbildningsbevis -


          Utdrag ur Arbetsmiljölagen kapitel 3, 3 §


"Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet.


Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. Arbetsgivaren skall se till att endast arbetstagare som har fått tillräckliga instruktioner får tillträde till områden där det finns en påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall.


Arbetsgivaren skall genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan lämplig åtgärd ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet. Vid arbetets planläggning och anordnande skall beaktas att människors förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är olika."


 Aktuellt

Länkar

Instagram